Waar moet u precies op letten?

w&r

Centraal in de wetgeving staat dat de werkgever verplicht is de hef- en hijsmiddelen in een veilige staat te (laten) houden. Tenminste een jaarlijkse inspectie uitgevoerd door een deskundige is voorgeschreven. Een rapportage hiervan dient aanwezig te zijn, een goede vorm van een rapportage is een certificaat. De inspectie- en keuringstermijnen voor hef- en hijsmiddelen kunnen 3 categorieën onderverdeeld worden:

1. Dagelijkse visuele inspectie door gebruiker

Onder dagelijkse visuele inspectie wordt verstaan dat de gebruiker voor gebruik het hef- of hijsmiddel controleert op zichtbare gebreken en beschadigingen en vervolgens beoordeeld of het hef- of hijsmiddel veilig inzetbaar is.  

2. Jaarlijkse inspectie door deskundige

Onder jaarlijkse inspectie wordt verstaan het door een deskundige laten opnemen van de toestand waar in een  hef- of hijsmiddel zich bevindt en beoordelen of het verantwoord is dat het hijsmiddel tot de volgende inspectie veilig te gebruiken is. Wettelijk dient de inspectie van hef- en hijsmiddelen tenminste 1 x per jaar te worden uitgevoerd door een deskundige. Deze termijn is sterk afhankelijk van de intensiviteit en/of de wijze van gebruik, vaak dient eerder een inspectie door een deskundige plaats te vinden.

3. Jaarlijkse of 4-jaarlijkse gehele keuring incl. beproeven door deskundige instantie

Onder keuren incl. beproeven wordt verstaan het opnemen en beoordelen van de toestand van een hef- of hijsmiddel door middel van beproeven door een instelling die de vereiste deskundigheid in huis heeft. Aan de hand van de beproefde resultaten, getoetst aan vastgelegde (afkeur) maatstaven, wordt beoordeeld of verder gebruik van het hef- of hijsmiddel verantwoord is; reparatie of afkeur dient plaats te vinden. Het gebruik van hef- en hijsmiddelen is gebonden aan regels en voorschriften. Deze regels en voorschriften zijn ontstaan uit het risico dat het gebruik van hef- en hijsmiddelen met zich meebrengt. De wetgever heeft een aantal algemene regels en voorschriften opgenomen in de wetgeving. Deze wetgeving is het uitgangspunt van het Arbo-Informatieblad AI-17. Het Arbo-Informatieblad AI-17 hijs- en hefmiddelen.